Quora dùng những hạ tầng dữ liệu (datastores) gì?

www.quora.com

Tại Quora có 1 đội ngũ gọi là Data Platform (Data Infrastructure), họ chịu trách nhiệm đảm bảo các data pipeline luôn hoạt động ổn định, qua đó các data scientist, machine learning engineer có thể phân tích dữ liệu và mang lại những trải nghiệm người dùng tốt hơn. Tại đây, họ sử dụng 3 loại caching data là Pycache, Memcache và Redis cache. Trong đó, Redis không chỉ đơn thuần hoạt động như một cache mà còn được sử dụng như một ground-truth datastore bên cạnh MySQL - ground-truth datastore chính đang được sử dụng tại Quora. Ngoài ra, để xử lý trên một lượng lớn các hàng (row) và cột (column), HBase cũng được sử dụng bên cạnh MySQL.

Chúng ta cùng đọc bài viết sau để tìm hiểu các kỹ sư tại Quora đã làm điều đó như thế nào nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?