Giới thiệu thuật toán T - Digest ứng dụng vào lĩnh vực Big Data

dataorigami.net

Việc tính giá trị trung bình của một mảng là một bài toán khá đơn giản. Tuy nhiên, nếu thành phần của mảng cần tính đặt phân tán ở nhiều nơi và rất khó tổng hợp lại, chính vì vậy mà cấu trúc dữ liệu t-digest, một cấu trúc dữ liệu xác suất đã được tạo ra. Vậy cấu trúc dữ liệu này có tác dụng gì? Được sử dụng trong những bài toán như thế nào?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?