Jongeren met gedragsproblemen worden steeds vaker uit huis geplaatst. Nu is er een alternatief - Vrij Nederland

www.vn.nl

JIM: Jouw Ingebrachte Mentor. Probleemjongeren zoeken in un eigen omgeving iemand die ze kennen en vertrouwen en die ze – in plaats van de zoveelste hulpverlener – kan helpen alles op orde te krijgen. Zo hoeven ze niet uit huis geplaatst te worden en blijft alle hulp in hun eigen omgeving. De JIM werkt als vertrouwenspersoon voor de jongere, maar ook als een raadgever richting hulpverleners en ouders. Hij of zij kan bemiddelen en altijd een oogje in het zeil houden. Je hebt vertrouwen in dit idee. Door jongeren zelf zo iemand te laten kiezen, zeg je niet meer tegen een kind: jij bent het probleem, jij moet weg. Je zegt: er is een probleem, dat willen we gaan oplossen, en jij mag zeggen met wie we dat gaan doen.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?