Thói quen viết notes và văn hóa data-driven

www.facebook.com

Team Holistics có thói quen là với bất cứ tương tác nào với thị trường, sau khi gặp xong thì đều về nhà viết lại và đăng lên wiki nội bộ của công ty. Từ gặp khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại hay expert trong mảng BI/data, team mình đều record lại sất.

Lâu ngày nó đã trở thành 1 tập CSDL về insights của thị trường, là 1 trong những tài sản đáng giá của công ty. Tập hợp các notes này tụi mình gọi là Market Interactions, dịch sang tiếng Việt là "tập ghi chú những tương tác với thị trường".

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?