Hoe journalisten naar de relatie met hun publiek kijken

www.svdj.nl

Mijke Slot van de Erasmus Universiteit onderzoekt de relatie tussen journalisten en hun publiek. Erg interessant. Ze publiceert er tijdens haar onderzoek over in de vorm van een podcast Do We Click?. Zeker de moeite waard om naar te luisteren.

Tot nu heeft ze onder meer aandacht besteed aan de druk om online snel te publiceren, de heftige reacties die je als journalist kunt krijgen via social media en het dilemma dat het continu kijken naar pageviews oplevert.

Een sterke focus op dat soort lijstjes is onwenselijk, bepleit Slot, omdat het schadelijk zou kunnen zijn voor de kwaliteit van de nieuwsproductie. Daar komt nog bij dat webanalyticstools niet kunnen laten zien waaróm mensen wel of niet op een productie klikken. Soms wordt er bijvoorbeeld weinig op een artikel geklikt, omdat de kop al zo veel informatie bevat dat klikken voor veel lezers niet noodzakelijk is. Clicks geven in dat soort gevallen een vertekend beeld van de werkelijkheid.

Slot verschuift de focus van haar onderzoek nu richting het publiek en blijft ondertussen gewoon doorpodcasten.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?