Grokking Online

links.grokking.org

Một tin vui dành cho các bạn, bắt đầu từ Grokking Techtalk số 33, các nội dung trình bày từ các diễn giả sẽ được record và biên tập lại thành video. Điều này sẽ giúp các bạn có thể nghe lại, đặc biệt những bạn ở xa không thể tới tham gia cũng có thể nắm bắt được nội dung.

Mời các bạn cùng xem lại nội dung của Grokking Techtalk số 33 và 34 tại đây nhé!

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?