Building Uber's Alerting Ecosystem

eng.uber.com

Kiến trúc phần mềm của Uber bao gồm hàng ngàn microservice giúp các nhóm có thể làm việc, tương tác một cách dễ dàng. Các microservice này hỗ trợ nhiều giải pháp, từ ứng dụng di động, các dịch vụ nội bộ, cho tới các sản phẩm với cấu hình phức tạp có thể gây ảnh hưởng ở cấp thành phố.

Team Uber’s Observability đã xây dựng một hệ thống cảnh báo mạnh mẽ, chịu trách nhiệm phát hiện, giảm thiểu và thông báo cho các kỹ sư về các vấn đề với dịch vụ của họ ngay khi chúng xảy ra. Cụ thể, họ đã xây dựng hai hệ thống cảnh báo trung tâm dữ liệu, được gọi là uMonitor và Neris. uMonitor là hệ thống cảnh báo dựa trên số liệu, chạy kiểm tra đối với cơ sở dữ liệu M3, trong khi Neris chủ yếu tìm kiếm cảnh báo trong cơ sở hạ tầng cấp máy chủ.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?