Standardizing WASI: A system interface to run WebAssembly outside the web - Mozilla Hacks - the Web developer blog

hacks.mozilla.org

Với WebAssemply (wasm), bạn có thể viết các đoạn chương trình bằng ngôn ngữ cấp cao như C++, C, Rust, ... sau đó dịch ra Wasm, các đoạn chương trình đã được biên dịch này sẽ có thể được thực thi bởi trình duyệt với hiệu suất cao.

Dần dần, Wasm đang được sử dụng không chỉ trong các ứng dụng web, mà còn mở rộng ra cho các ứng dụng trên nền OS như Linux, Windows, từ đó dẫn đến sự ra đời của WASI, một chuẩn đặc tả các system call cần thiết để chạy các đoạn mã Wasm trực tiếp trên nhiều hệ điều hành.

Cùng đọc thêm về WASI để hiểu thêm công nghệ tiên phong này nhé các bạn.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?