Uitbreiding noodpakket: provisie BMKB naar 2%, €100m voor startups en borgstelling kredietverzekeraars

www.rijksoverheid.nl

Deze week zijn de aanvullende maatregelen gepresenteerd om de eerste acute liquiditeitsproblemen voor ondernemers op te lossen.

Naast een uitgebreide borgstelling van €12 miljard voor kredietverzekeraars vallen vooral de €100 miljoen extra financiering voor startup en scaleups op, die via ROMs verstrekt gaan worden en het uitbreiden van de BMKB-C en GO-regeling, waarbij de garantie uitgebreid gaat worden naar 80 tot 90%.

Overzicht van alle aanvullende maatregelen:

  • TOGS regeling uitgebreid met meer sectoren die aanspraak kunnen maken op eenmalig €4.000 uitkering
  • BMKB-C provisie verlaagd van 3,9% naar 2%. Mede hierdoor wordt een verlies van €180 miljoen verwacht.
  • BMKB-C regeling ook opengesteld voor non-bancaire financiers (waar ik vorige week al over schreef). Het keurmerk Erkend MKB Financier kan hierbij de accreditatie vereenvoudigen
  • GO regeling uitgebreid met garantie tot 90% (<€50 miljoen) en 80% (>€50 miljoen), waarbij overheid er op rekent om €1 miljard hierop te verliezen
  • Kredietverzekeraars krijgen garantie van €12 miljard. Kosten voor overheid worden ingeschat op €1 miljard
  • Fonds voor startups/scaleups van €100 miljoen, welke via ROMs verstrekt gaan worden. Daarnaast werken Techleap, Invest-NL en ROMs aan een gezamenlijk programma gericht op de verstrekking van overbruggingskrediet in de vorm van (converteerbare) leningen aan innovatieve start- en scale-ups.
  • Qredits ontvangt naast eerdere €6 miljoen voor verlaging rente aan bestaande klanten, ook €25 miljoen om nieuwe overbruggingskredieten te verstrekken.
  • Opschorten uitfasering Groeifaciliteit (GF) met 1 jaar tot 1 juli 2021
  • Uitstel van betaling Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK) 

De uitgebreide kamerbrief is hier te downloaden.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?