History of Microsoft Excel [Infographic]

www.exceltrick.com

Excel có lẽ không còn xa lạ gì với những công việc văn phòng, tính toán hiện nay. Nhưng không quá nhiều người biết tới phần mềm nổi tiếng này đã có lịch sử tới ... hơn 37 năm, có cái tên ban đầu Multiplan với mở đầu không thành công lắm so với đối thủ Lotus 1-2-3 trên chính nền tảng MS-DOS. Cùng nhìn lại lịch sử của một trong những phần mềm thành công nhất của Microsoft

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?