Seven principles of pair programming etiquette

www.thoughtworks.com

Pair programming hiểu nôm na là code hay làm việc đôi, là một kĩ thuật được sử dụng trong phương pháp Agile. Trong đó một người sẽ viết code (driver) người còn lại sẽ kiểm tra những dòng code được viết ra (observer) và họ thường xuyên hoán đổi vị trí. Kĩ thuật này xuất hiện từ khá sớm cho dù ngày nay nó không còn phổ biến lắm. Có lẽ một trong những lý do đó là bất lợi về thời gian do trao đổi giữa 2 người, nhưng phía ngược lại thì lại thấy được lợi ích từ việc chia sẻ kiến thức cũng như giảm bớt rủi ro. Dù thế nào đi chăng nữa đó cũng là một phương pháp đáng để thử khi cần cân nhắc những lợi ích trên. Tham khảo 7 nguyên tắc này giúp lập trình đôi một cách hiệu quả.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?