Schuldeiserscoalitie - Delta Lloyd Foundation

www.deltalloydfoundation.nl

Op initiatief van Delta Lloyd Foundation werkt een landelijke coalitie van schuldeisers samen aan oplossingen voor het groeiende probleem van betalingsachterstanden en schulden van klanten. De schuldeisersoalitie heeft een ethisch manifest opgesteld met tien regels om klanten met betalingsachterstanden te helpen en om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. http://www.deltalloydfoundation.nl/highlights/ethisch-manifest/ 

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?