Phát sinh ID như thế nào thì hợp lý ?

huydx.com

Trong hệ thống lưu trữ thông tin, bất kỳ một thực thể nào cũng cần có một ID để định danh. Nếu phát sinh ID tuần tự thì sẽ dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng để truy cập thông tin của người dùng. Vì vậy, cần phải phát sinh ID một cách ngẫu nhiên và những ID được phát sinh ra đều khác biệt nhau. Có thể kết hợp timestamp hoặc những thông tin khác như địa chỉ MAC, khu vực, ... để phát sinh ID ngẫu nhiên.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?