Bewoners en boeren kopen natuurgebied en nemen beheer over

www.gelderlander.nl

Natuurliefhebbers en boeren kopen samen een nieuw te vormen natuurgebied in het Binnenveld, het landelijk gebied tussen Ede en Wageningen. Ze nemen de honderd hectare weidegrond (140 voetbalvelden) over van de provincie Gelderland.

Coöperatie neemt publieke taak van beheer over
De coöperatie waarin burgers en boeren in verenigd zijn, is van plan om het benodigde bedrag via sponsoren en crowdfunding in de lokale gemeenschap op te halen. 

Daarnaast zullen zij structureel voor het onderhoud gaan zorgen van het natuurgebied en op deze manier de publieke taak van de overheid overnemen. Boeren verwachten aanvullende inkomsten vanuit natuursubsidies om dit te kunnen financieren.

Right to Challenge
Bovenstaande initiatieven zullen vaker voorkomen wanneer de Right to Challenge (het Recht om Uit te dagen) vaker ingezet gaat worden. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. De relatie tussen overheid en bewoners verandert zo in een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat hier positief tegenover en heeft er een uitgebreid artikel over geschreven.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?