Vrouw zoekt geld

www.kvk.nl

Nog geen 10% van de risicofinanciering belandt bij startups opgericht door vrouwen. Hoe komt dat en is het een probleem? Wat kan je doen als vrouwelijke ondernemer? En waar klop je aan als het bij reguliere financiers niet lukt? Deze vragen worden besproken in een uitgebreide blog van KvK op basis van eerder onderzoek van Techleap.nl.

94,3% venture capital naar startups met alleen mannen

Tussen 2008 en 2019 staken investeerders van venture capital hun geld voor 0,8% in teams met alleen vrouwen, voor 4,9% in mixteams en voor 94,3% in teams met alleen mannen. En dat terwijl 17% van de startups een vrouwelijke (mede)oprichter heeft. Dit bleek uit onderzoek van Techleap in 2019 naar investeringen in startups. Er gaat dus relatief minder geld naar startups waar vrouwen aan het roer staan dan naar startups opgericht door mannen.

Oorzaken

Waarom zijn de verschillen in financiering tussen mannen en vrouwen eigenlijk zo groot? Uit onderzoek uit 2017 van Janneke Niessen en Eva de Mol blijkt dat dit o.a. komt door vooringenomenheid (bias) van investeerders. De onderzoekers omschrijven dat als volgt:

"Dat gaat om hoe een investeerder mannen en vrouwen beoordeelt, taalgebruik en vragen. Een jonge vrouw is onervaren en een jonge man heeft potentie. Vrouwen krijgen meer vragen over het verleden en mannen over de toekomst. Dan wordt het een heel ander verhaal en dat beïnvloedt financiering. Bij zowel mannen als vrouwen speelt bias een rol, maar omdat investeerders vooral mannen zijn, werkt bias één kant op.”
Een andere oorzaak is het netwerkeffect. “Je hebt vaak een introductie nodig om bij venture capital aan tafel te komen. Dat loopt via een vaak gesloten netwerk via een oude werkgever of opleiding”. 

Vrouwen bouwen andere bedrijven

Ook het type onderneming speelt een rol volgens het artikel. Vrouwen bouwen andere bedrijven. Dan moet je met alternatieve financiering werken. Bij ‘high growth’-ondernemers zijn drijfveren van mannen en vrouwen gelijk: passie en de wil om een groot bedrijf te bouwen. Veel vrouwen doen langer over het bepalen hoe ze willen uitbreiden en of ze wel externe investeerders willen.”

Het verschil kan ook liggen aan een andere houding, denkt Sara Liesker die in het artikel wordt aangehaald. Ze is jurist en oprichter van Liesker Procesfinanciering. “Ik vind het lastig, en misschien meer vrouwen, om een lening af te sluiten. Ik spaar liever dan dat ik met geld van anderen risico neem. Ik zie dat ook bij vrouwelijke ondernemers die ik coach. En bij durfkapitaal sta je als ondernemer op de voorgrond. Je hebt 1-op-1-gesprekken met een commissie van investeerders. Bij crowdfunding en de bank krijg je vragenlijsten, waar je over na kunt denken.

Andere financieringsmodellen ipv fondsen voor vrouwen

Persoonlijk denk ik niet dat het oprichten van specifieke VC-fondsen en kredietunies voor vrouwelijke ondernemers nu de beste oplossing is. Zelf ben ik eerder een voorstander van meer diversiteit in het financieringslandschap met meer inclusieve/sociale financiers. Waarbij zij zich richten op meer dan hoog-risico/snelle-groei bedrijven met een snelle exit (wat de traditionele VC-markt is).

Geen unicorns, maar zebra's

Een mooi voorbeeld is Oregon Venture Fund in de VS, waar vooral gestuurd wordt op impact en lokale werkgelegenheid en coaching een belangrijke role heeft en de beweging van Zebras Unite die niet meer "unicorns", maar meer "zebra's" willen.

Via dit soort financiers zullen vanzelf meer vrouwen (maar ook mannen) aan aanvullende groeifinanciering komen voor bedrijven die niet perfect binnen het traditionele VC-model vallen. Ik ben er van overtuigd dat dit beter werkt dan het huidige VC-model te blijven gebruiken en fondsen op te zetten die alleen beschikbaar zijn voor vrouwen.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?