High availability and scalable reads in PostgreSQL

blog.timescale.com

PostgreSQL, DBMS phát triển nhanh nhất trong năm 2017, đang dần trở thành một lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên, khi xây dựng các hệ thống big scale, nhiều team vẫn quyết định lựa chọn No-SQL nhiều hơn vì tin rằng nó sẽ scale tốt hơn, và chấp nhận những khuyết điểm của No-SQL như query performance kém hơn khi cần query nhiều bảng liên quan, thiết kế khó hơn do thiết nhiều lệnh mà SQL có, ... Tuy nhiên, liệu PostgreSQL có thực sự khó scale, hay là do chúng ta vẫn chưa dùng hết tính năng của nó. Trong bài viết này, tác giả chia sẻ kỹ thuật "streaming replication" nhằm phần nào trả lời cho thắc mắc trên.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?