Upgrading Pinterest operational metrics

medium.com

Tháng 8 vừa qua, Pinterest ghi nhận họ có hơn 300 triệu lượt người dùng mỗi tháng, càng khiến cho yêu cầu hệ thống ổn định cao hơn bao giờ hết. Việc theo dõi hệ thống bao gồm hàng ngàn service này được đảm bảo bởi team Visibility.

Công việc của team là phải thống kê, báo cáo, truy cập & hiển thị các số liệu từ việc vận hành hệ thống. Họ đã tạo ra một thư viện là Pinterest StatsCollector có khả năng mở rộng cao kết hợp với Kafka và Goku để tạo nên một mô hình hoàn thiện cho việc đánh giá quá trình vận hành các service Pinterest.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?