Full Cycle Developers at Netflix – Netflix TechBlog – Medium

medium.com

Với sự phát triển của DevOps và SRE (Site Reliability Engineering), nhiều công ty đã quyết định tách riêng vai trò DevOps và SRE ra thành các vai trò độc lập.

Tuy nhiên ở Netflix, quá trình lại diễn ra ngược lại. Từ chỗ có những thành viên phụ trách riêng mảng DevOps, SRE, các developer trong team Netflix giờ sẽ cần trở nên Full-Cycle, tức là phải lo luôn các khâu Deploy, Operate, Support, ... Cách làm này sẽ mang lại hiệu quả gì?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?