Team Holistics đã xây dựng hệ thống Background Job Queue với PostgreSQL & Ruby như thế nào

kipalog.com

Bài viết chia sẻ cách đội ngũ kỹ sư tại Holistic đã thiết kế một hệ thống được xây dựng để đáp ứng cho các tác vụ có thời gian thực thi kéo dài như thế nào. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, tác giả bài viết sẽ trả lời trực tiếp vào buổi tech talk #24 của Grokking.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?