Sử dụng Binlog Servers của MySQL để chuyển Slaves thành Master Server

medium.com

Thông thường, cơ chế Replication đều có 1 Master và N slave. Trong quá trình vận hành, khi master node bị sập thì System Admin sẽ phải điều chỉnh 1 Slave lên làm Master Node. Tuy nhiên quá trình điều chỉnh này không đơn giản và cần phải cấu hình cho hệ thống. Để giải quyết vấn đề này, một kỹ sư đã đưa ra một cách để biến 1 node slave thành master node bằng kỹ thuật sử dụng Binlog của MySQL. 

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?