Amazon Alexa will now be giving out health advice to UK citizens

www.technologyreview.com

Bắt đầu từ tuần này, khi người dùng ở Anh hỏi Echo những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của họ (ví dụ: Các triệu chứng của bệnh cúm là gì?), nó sẽ tự động tìm kiếm trang web chính thức của Dịch vụ Y tế Quốc gia để biết các lời khuyên về sức khỏe và hỗ trợ về mặt y tế. Trước đây, nó sẽ trả lời các câu hỏi như vậy dựa trên các câu trả lời phổ biến.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?