Programming in 1969

www.ilikebigbits.com

Việc lập trình vào năm 1969 đã từng như thế nào? Đây chắc hẳn là một điều mà không mấy ai trong chúng ta biết được. Trong bài viết này, tác giả đã thực hiện một bài phỏng vấn nhỏ với chính mẹ của mình, một lập trình viên vào những năm của thập niên 60 thế kỷ trước. Vẽ flowchar bằng bút chì và những chiếc thước được thiết kế chuyên dụng, sử dụng những chiếc máy tính  IBM 10-20 m², v.v..

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?