Debugging Sidekiq Poison Pills

medium.com

Đội ngũ kỹ sư của Gusto đã gặp một sự cố với Sidekiq - một background processing library của Ruby xử lý asynchronous job. Các job cứ liên tục được đẩy vào queue chờ xử lý nhưng các job đó cứ chiếm dụng hết memory của worker container và làm worker crash liên tục. Vậy vấn đề là gì?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?