Lessons learned from running Kafka at Datadog

www.datadoghq.com

Datadog là platform giúp các công ty có thể xây dựng hệ thống tracking giúp đo đạc và phân tích các thông số như tải hệ thống, lỗi kết nối, cpu, tần suất gọi api, độ trễ, ... một cách hiệu quả. Thông qua quá trình triển khai hạ tầng gồm hơn 40 cluster Kafka và Zookeeper, team Datadog có rút tỉa được vài kinh nghiệm về cấu hình Kafka. Các bạn nào đang sử dụng Kafka cho hệ thống của mình có thể cùng tham khảo.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?