Google Summer of Code

summerofcode.withgoogle.com

Mùa Google Summer of Code (GSoC) 2019 năm nay lại tới rồi, các tổ chức hiện tại đã bắt đầu đưa danh sách các dự án, ý tưởng và mentors để sinh viên lựa chọn. Từ các dự án này, rất nhiều bạn sinh viên đã nhận được những học bổng giá trị tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Các bạn nhanh chóng đăng ký và tham gia nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?