Verruimde borgstelling overheid (BMKB-C) nu ook beschikbaar voor non-bancaire financiers

www.rvo.nl

De verruiming van de BKMB-regeling, die enkele weken al werd aangekondigd, is nu per direct ook opengesteld voor een bredere groep van non-bancaire financiers. Dat is vanmorgen bevestigd door Stichting MKB Financiering, die zich hier de afgelopen weken actief voor heeft ingezet.

De BMKB is een borgstelling voor het mkb (inclusief starters), om een lening te verkrijgen voor investeringen en wordt gebruikt voor investeerders die het mkb willen ondersteunen. De BMKB-C regeling is een speciale, tijdelijke crisismaatregel om de mkb financiers een uitgebreidere dekking te geven.

Verruiming van borgstelling tot 67,5%

Bij de normale BMKB borgstelling staat de overheid garant voor 90% van de helft van de financiering. Effectief dus 45%. Met de BMKB-C regeling wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%, waardoor de overheid effectief voor 67,5% van de lening garant staat en de mkb financier voor de rest.

Bovendien is de BMKB-C regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. De ondernemer moet hier echter wel 3,9% provisie over betalen. Financiers en ondernemersnetwerken zijn echter met een luide oproep gekomen om deze provisie in deze periode niet te vragen. Hierdoor dalen de lasten voor ondernemers sterk, wat in de huidige crisis-tijd en de aankomende recessie erg belangrijk gaat zijn.

Versnelde accreditatie

RVO heeft aangegeven dat er speciaal voor de BMKB-C borgstelling er een versnelde accreditatie mogelijk is voor mkb financiers, zodat zij hier ook snel gebruik van kunnen maken. Dit is een erg bijzondere en mooie stap van het RVO die nog steeds een goede afweging moet maken over de mkb financiers die gebruik mogen maken van de regeling, maar toch snel deze financiers de mogelijkheid wil bieden om het mkb te blijven financieren.

Kwaliteit mkb financiers

Persoonlijk ben ik erg blij dat deze regeling nu ook geopend is voor non-bancair financiers, al ben ik wel benieuwd naar de exacte implementatie er van. De regeling kan namelijk niet voor alle non-bancaire financiers ingezet worden, dus het is de vraag hoe ruim de mogelijkheden zijn. Daarnaast zal het ook erg belangrijk zijn dat RVO kritisch blijft op de kwaliteit van de mkb financiers die de borgstelling verkrijgen.

Als er namelijk ook mkb financiers door de versnelde accreditatie komen die niet-passende financieringsproducten aanbieden (zoals flitskredieten) of via agressieve marketing/reclame of het betalen van kick-back vergoedingen aan adviseurs klanten lokken onder verkeerde voorwendselen, dan wordt er een verkeerd signaal aan de markt gegeven.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?