Grokking Techtalk #35: Efficient Spellchecking

www.facebook.com

Đến với TechTalk #35: Efficient Spellchecking lần này, các bạn sẽ được nghe những trải nghiệm của speaker khi xây dựng một hệ thống spellchecking có yêu cầu cao về tính chính xác và độ hiệu quả.

=================================================

Diễn giả: Sergey Bochenkov - Head of Search @ Tiki

Ngôn ngữ: English

Thời gian: 08:45 - 11:30 Thứ 7, 16/11/2019

Link đăng ký: http://bit.ly/grokking-techtalk35-registration

Địa điểm: TIKI Base Camp - Tầng 22, Tòa nhà Viettel Complex, số 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?