Niet solliciteren, maar gewoon aanmelden voor een baan

www.socialevraagstukken.nl

In de samenleving woedt al langer een stevig debat over de systematische uitsluiting van groepen werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Prima om het probleem te benoemen, maar is er ook een oplossing? De ervaringen met ‘Open Hiring’ stemmen positief en markeren een mogelijk radicale breuk met het vigerende, uitsluitende arbeidsmarktbeleid. Een mogelijke oplossing voor dit probleem […]

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?