Cuckoo Hashing

codecapsule.com

Cấu trúc dữ liệu hash với <key, value> có nhược điểm là hàm hash có thể hash nhiều khóa (key) thành cùng một giá trị (value), gọi là đụng độ (Collision). Chính vì vậy, để giải quyết vấn đề trên, các nhà khoa học máy tính đã xây dựng một cấu trúc dữ liệu mới dựa trên hash gọi là Cuckoo Hashing.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?