Google/tink: a multi-language, cross-platform library that provides cryptographic APIs

github.com

Tại Google, có một team Security chuyên đi review về security cho các project khác. Team này chỉ vài người trong khi một ngày ở Google có hàng trăm project cần được review. Vì thế họ đã xây dựng một thư viện cung cấp các API cho mã hóa. Trước đó bạn cũng có những lựa chọn khác như keyczar hay một số thư viện khác, tuy nhiên các thư viện này vẫn có khá nhiều lỗi phát sinh và không được sửa chữa sớm. Từ đó, các kỹ sư của Google đã xây dựng Tink như một giải pháp thay thế với mục tiêu, "không có bất kỳ lỗi nào xảy ra". Hiện rất nhiều project của Google đang sử dụng thư viện này. Mời các bạn cùng tìm hiểu nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?