Overall rapportage sociaal domein 2015 - SCP

www.scp.nl

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt het SCP periodiek een “Overall Rapportage Sociaal Domein”, die inzicht geeft in ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. De Overall Rapportage geeft een landelijk beeld en biedt geen inzicht in de situatie of ontwikkelingen bij afzonderlijke gemeenten. De rapportage bestaat uit 4 delen, die elk vanuit een specifiek perspectief op het sociaal domein zijn opgesteld.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?