Building Pinterest’s A/B testing platform – Pinterest Engineering – Medium

medium.com

A/B testing là một kỹ thuật không mới. Khi áp dụng A/B testing thì chúng ta thường tạo ra 2 (hoặc nhiều hơn) phiên bản giao diện khác nhau và triển khai cho 2 (hoặc hơn) tập người dùng khác nhau, sau đó thu thập dữ liệu để đánh giá xem giao diện nào đáp ứng được các tiêu chí đề ra tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu trong website của bạn có đến 1000 chỗ bạn muốn thử nghiệm A/B testing thì phải làm sao cho hiệu quả, phải quản lý dữ liệu thu thập được và config như thế nào? Đó là điều team Pinterest chia sẻ trong bài viết này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?