Microservices Messaging: tại sao REST không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất

blog.codeship.com

Kiến trúc microservice hiện tại phổ biến với hầu hết bất kỳ hệ thống IT nào trên khắp thế giới. Các service (component) liên lạc với nhau thông API. Việc lựa chọn format message trả về từ API cũng quan trọng, phù thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Trong bài viết, tác giả giới thiệu về các protocols khác nhau trong network stack, và đưa ra phân tích về những protocol khác nhau.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?