Four Startup Engineering Killers

hackernoon.com

Các startup thường đòi hỏi những kết quả, năng suất trong thời gian ngắn hoặc vừa. Điều đó liên quan rất nhiều tới cách thức xây dựng hệ thống. Điều quan trọng là tìm được công nghệ phù hợp.

Nếu startup của bạn chưa tìm thấy được sự phù hợp với thị trường, hãy tránh những cái bẫy sau.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?