Eradicating Non-Determinism in Tests

martinfowler.com

Thử tưởng tượng hệ thống của bạn được bảo vệ bởi 1 hệ thống automated regression test suite với chất lượng và số lượng đáng tự hào. Tuy nhiên có những test case lâu lâu lại fail 1 cách rất ngẫu nhiên. Chúng là những Non-deterministic Test, và chỉ 1 số lượng rất nhỏ thôi cũng đủ để làm công sức của chúng ta đổ sông đổ bể. Trong bài viết sau Martin Fowler sẽ chỉ ra một số nguyên nhân phổ biến gây ra vấn đề Non-determinism này, cũng như cách để không mắc phải chúng.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?