Bức ảnh đầu tiên về Hố Đen!

www.space.com

Dự án chụp ảnh hố đen là một dự án kết hợp nhiều kính thiên văn trên toàn Trái Đất để tạo ra một kính thiên văn ảo có kích thước của Trái Đất. Một đêm quan sát trên bầu trời của một kính thiên văn sẽ tạo ra ... 1 petabyte dữ liệu. Và gần như không có cách nào để transfer một lượng dữ liệu lớn như thế qua internet, vì thế, các nhà khoa học đã thuê dịch vụ FedEx, dùng máy bay để vận chuyển toàn bộ số ổ cứng lưu trữ dữ liệu. Để nhìn thấy một bức ảnh chỉ vài trăm k byte, tổng số dữ liệu các nhà khoa học cần phân tích lên tới 5 petabyte.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?