Scaling Counting Infrastructure @Quora

www.infoq.com

Chun-Ho Hung and Nikhil Garg thảo luận về Quanta, hệ thống đếm ở giúp cung cấp dữ liệu phân tích tiệm cận thời gian thực cho nhiều hệ thống khác như ads, content views, dashboards, ... Trong đoạn video này, hai speaker chia sẻ về kiến trúc tổng quan củ Quanta và những mục tiêu thiết kế, giới hạn, lựa chọn, ... khi xây dựng hệ thống này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?