Sử dụng HTTP Keep-Alive để tối ưu kết nối client-server

lob.com

Khi client muốn gửi một HTTP Request đến một server thì cần phải thực thi cơ chế TCP/IP Handshake để tạo kết nối đến Server. Để thực hiện cơ chế handshake này server cần tốn nhiều chi phí để tạo một kết nối, CPU cũng phải hoạt động nhiều hơn. Cho nên giải pháp sử dụng chung kết nối cho những HTTP Request gửi đến server là giải pháp tốt và hiệu quả, gọi là HTTP Keep-Alive.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?