What the hell is OAuth?

medium.com

OAuth (Open Authorization) đã trở nên rất phổ biến và được ứng dụng trong rất nhiều ứng dụng ngày nay. Bạn có thể bắt gặp nó trong những ứng dụng cho phép bạn login bằng tài khoản google, facebook hay github ... mà không cần bạn phải tạo tài khoản riêng. Tuy nhiên để hiểu về OAuth không hề đơn giản cho những người mới bắt đầu. Bài viết sau sẽ mang tới một cách tiếp cận dễ dàng về OAuth.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?