How to Build a Good Software?

www.csc.gov.sg

Có thể bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng nguyên nhân cốt lõi của các "bad software" thường ít liên quan đến các lựa chọn kỹ thuật cụ thể mà thường liên quan nhiều đến cách quản lý và phát triển các dự án. Các dự án phần mềm tồi tệ nhất thường tiến hành theo một cách rất riêng.

Tuân thủ các nguyên tắc sau đây khi phát triển một dự án sẽ giúp bạn có một sản phẩm hoàn thiện và tốt hơn.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?