Apple đã nghiên cứu hành vi của người dùng như thế nào mà vẫn không vi phạm quyền riêng tư cá nhân?

machinelearning.apple.com

Việc hiểu được user sử dụng các thiết bị như thế nào rất quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên việc truy cập tới những dữ liệu như vậy, ví dụ người dùng gõ gì trên bàn phím, sẽ vi phạm tới quyền riêng tư cá nhân. Để giải quyết bài toán này, Apple đã thiết kế một hệ thống đặc biệt với những thuật toán, cho phép tìm hiểu được hành vi của người dùng nhưng vẫn đảm bảo ko vi phạm quyền riêng tư.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?