Fast Order Search Using Yelp’s Data Pipeline and Elasticsearch

engineeringblog.yelp.com

Yelp là nền tảng giúp người dùng có thể đánh giá các nhà hàng, quán ăn cũng như đặt chỗ trước.

Trước đây, team Yelp sử dụng MySQL để lưu trữ và truy vấn dữ liệu. Tuy nhiên khi lượng dữ liệu ngày càng phình to ra thì những tác vụ truy vấn như "tìm order phổ biến theo category", "load full lịch sử order của người dùng", ... trở nên ngày càng chậm. Trong bài blog này, team Yelp chia sẻ quá trình họ cải thiện pipeline của họ bằng cách tích hợp ElasticSearch.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?