Insights về thị trường JavaScript trong năm 2017

medium.freecodecamp.org

JavaScript là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay. Một khảo sát thực hiện trên 23000 lập trình viên JavaScript đã được thực hiện, và tác giả đã rút ra 10 ý chính qua cuộc khác sát này. Cùng đọc bài viết sau để tìm hiểu nhé!

  1. React tiếp tục đứng đầu
  2. Angular chọn một hướng phát triển mới
  3. Không thể làm lơ với VueJS
  4. Biết vài thư viện sẽ giúp bạn kiếm thêm thu nhập (nhưng không phải do như bạn nghĩ)
  5. 2018 là năm của GraphQL
  6. JavaScript != Frontend
  7. Microsoft đang phản công
  8. Ở mỗi vùng khác nhau trên thế giới, bức tranh JavaScript hoàn toàn khác nhau
  9. Typed JavaScript đang trên đà phát triển
  10. Bạn muốn JavaScript là gì thì nó là vậy

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?