go-advanced: A small Vietnamese Go book compiled by ZaloPay teams.

github.com

Đội ngũ ZaloPay mới public một bộ sách viết bằng tiếng Việt mang tên go-advanced. Sách có 6 chương, bao gồm nhiều level từ cơ bản (basic) đến nâng cao (CGO, web, distributed system). Bên cạnh việc giải thích những khái niệm một cách rất dễ hiểu như: hệ thống phân tán, crawler, search-engine. Ngoài ra, cuốn sách còn kèm theo rất nhiều ví dụ cụ thể theo từng chương, từng chủ đề. Cuốn sách là một nguồn tài liệu tiếng Việt tốt cho các lập trình viên tham khảo.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?