Software Design X-Rays: Fix Technical Debt with Behavioral Code Analysis

www.goodreads.com

Chúng ta đều biết tới khái niệm "technical-debt". Trong cuốn sách này, tác giả đã định nghĩa khái niệm đó như sau: Technical debt is code that’s more expensive to maintain than it should be. That is, we pay an interest rate on it. Không phải tất cả các code xấu sẽ đều là technical-debt, điều đó tùy thuộc vào cách chúng ta làm việc với nó. It’s not technical debt unless we have to pay interest on it, and interest rate is a function of time. Chúng ta có thể xác định interest rate dựa trên các công cụ version control, ví dụ như git. Our version control data is an informational gold mine.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?