TechTalk #34: ZaloPay Merchant Platform on K8S on-premise

www.facebook.com

Đến với Grokking TechTalk #34, các bạn sẽ được chia sẻ về những kinh nghiệm, những vấn đề cũng như "đau thương" khi triển khai microservices cho hệ thống ZaloPay Merchant Platform sử dụng Kubernetes on-premise.

Diễn giả: Anh Châu Nguyễn Nhật Thanh - Head of MEP @ ZaloPay

Thời gian: 09:00 - 11:30 Thứ 7, 28/09/2019

Link đăng ký: http://bit.ly/grokking-techtalk-34-registration

Địa điểm: VNG Corporation, Lầu 6, Flemington Tower, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?