AnyMind Group Tech Talk: Microservices Architecture with AWS

www.facebook.com

Kiến trúc Microservices là một chủ đề hấp dẫn những năm gần đây.  Ý tưởng cơ bản của kiến trúc này chính là sự chia nhỏ một ứng dụng lớn ra thành các dịch vụ nhỏ có sự kết nối chặt chẽ với nhau. Trong buổi Tech Talk diễn ra vào cuối tuần sau, các diễn giả sẽ chia sẻ về kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng Microservices với Elastic Container Service và Docker sử dụng AWS. Xin mời các bạn tới tham gia và cùng trao đổi tại Tech Talk "Microservices Architecture with AWS".

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?