Identifying the dirt in our code

dev.to

Clean code (tạm gọi là code sạch) luôn là một phần rất quan trọng đối với bất kì một dự án nào, nó giúp chúng ta không còn ngại change request nữa. Nhưng để viết ra được code sạch cũng không phải là điều dễ dàng. Một trong những gợi ý để có được code sạch đó là dùng Test Driven Development (TDD)

  1. Viết unit tests
  2. Viết code chạy đúng
  3. Refactor code 

Bài viết sau tác giả chia sẻ cách xác định bad code (nói nôm na là code bẩn...) cũng như gợi ý cách để tạo ra code sạch.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?