Achieving concurrency in Go

medium.com

Go là ngôn ngữ lập trình hệ thống cực kì mạnh vẽ với một trong những tính năng nổi bật nhất là hỗ trợ built-in concurrency model. Trong đó concurrency được coi là first class citizen với những Goroutines và Channels, làm cho việc lập trình concurrency với Go trở nên đơn giản và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?