Our Commitment to Lead the Fight Against Online Bullying

instagram-press.com

Instagram đang sử dụng AI để ngăn chặn những bình luận xấu. Các bình luận xấu luôn là một vấn đề phức tạp vì quy mô và sắc thái của nó. Những điều đơn giản như các comment mang ý mỉa mai hoặc thậm chí sai chính tả có thể khiến hệ thống hiểu nhầm ý nghĩa của thông điệp.

Instagram, hiện đang thử một cách tiếp cận mới. Thay vì chỉ dựa vào các thuật toán của nó để kiểm duyệt, nó cũng sẽ thu hút người dùng Tự kiểm duyệt. Khi một bình luận được đăng, nếu mô hình AI của nền tảng đánh dấu nó là có hại, người đăng sẽ thấy một câu hỏi bật lên, "Bạn có chắc chắn muốn đăng bài này không?". Trong các thử nghiệm đầu tiên, Instagram đã thấy tính năng khuyến khích nhiều người hủy bỏ ý kiến ​​của họ. Đó là một chiến thuật thông minh để cố gắng giảm bớt một số gánh nặng về kiểm duyệt nội dung.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?